Premium Blogs

myx jokes (n_n)
Ang Blog na ito ay nagnanais na mapangiti, mapatawa, at mapasaya tayong lahat. Ito ay koleksyon ng mga nakakatawang Jokes, Pictures, at Videos na nahahagilap lamang ni Myx sa Internet.
Listed in Humor on position 424 and overall rank is 25541
Country Philippines
Language Filipino
Owner myx
Member Since November 19, 2011
URL http://myxjokes.blogspot.com/
Pagerank 0
Tags joke | myx_joke picture | video | humor | funny |

Nice Blogs

Our Stats

  •     69,198 Registered Blogs
  •     72 Categories
  •     Tracked 703,020,535 pageviews
  •     Sent Out 2,782,730